Make your own free website on Tripod.com


excerpts from an article by Ray Farley Santos, Ang Kapalaran ng Mga Showbiz Loveteams Ayon sa Impluwensiya ng Mga Bituin, True Star Horoscope, 17 February 1999, pp. 22-25

Mas enjoy si Dingdong na biruin si Antoinette. At magiging masaya ang kanilang relasyon kung hindi mapipikon si Antoinette. Ang payo ng mga matatanda ay makakatulong sa kanila. Ang pakikisama sa kani-kanilang pamilya ay dapat na matutuhan ng dalawa. Lahat ay liligaya kung ito ay magagampanan muna nila. Pero anuman ang ibig nilang mangyari ay walang makapipigil sa kanila. Kaya't dapat lang mag-isip silang mabuti at huwag magpadalus-dalos sa pasya. Mahalaga rin ang impormasyon mula sa ibang tao. Sikapin ang pagkakaunawaan nila, nang sa gayon ay manatili ang magandang rapport sa kanilang dalawa.

Ang magandang kapalaran sa kanilang magiging relasyon ay nasa malayo pa. Maraming pagkakataon pang mag-asikaso muna sila nag higit na mahalaga kaysa sa romansa.

Pero sa anumang aktibidades na gagawin, kailangang mauna rin bilang prayoridad ang kalusugan nila. May isang masamang balita ang kakalat na di nila inaasahan. Maging handa lang sila.